Przedstawiamy projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z prośbą o ewentualne uwagi do projektowanych zapisów, do dnia 14 maja 2018r. , na adres izba@oipip.kalisz.pl