Rekomendacje Prof. Ewy Helwich dotyczące karmienia piersią przez matkę zakażoną koronawirusem oraz diagnozowaną w kierunku COVID-19.

Zgodnie z nimi:

Wyniki badań dotyczące braku przedostania się koronawirusa do pokarmu matek są oparte na niewielu przypadkach, dlatego powinny być traktowane z dużą ostrożnością.
W przypadku kobiet zakażonych koronawirusem lub w okresie diagnozowania w kierunku COVID -19 zalecana jest izolacja dziecka od matki. Należy umożliwić matce odciągane mleka, by utrzymać laktację.
Po potwierdzeniu ustania ryzyka transmisji zakażenia z matki na dziecko (dwukrotny ujemny test u matki zakażonej i pojedynczy test ujemny u podejrzanej) możliwe jest karmienie naturalne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-kobiet-w-okresie-okoloporodowym-w-zwiazku-z-zakazeniami-sars-cov-2?fbclid=IwAR0hqLSGKKa3VA1Y9VnpniSoI4HnoDcR2-gXZEs-BvDNRjEeR7_V2yT_3VE