Poniżej przedstawiamy Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Uwagi prosimy przesyłać na adres izba@oipip.kalisz.pl w terminie do 10 września 2019 roku.