Zapraszam na spotkanie pielęgniarek i położnych rodzinnych w dniu  21 listopada 2016 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady
Jola Nowak