Uwaga: W związku z sytuacją epidemiologiczną i panującą pandemią, mając na celu bezpieczeństwo pracowników biura oraz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, proszę o ograniczenie do minimum wizyt w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

Większość spraw jesteśmy w stanie załatwić dla Państwa poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 62 757 04 31 lub mailowy: izba@oipip.kalisz.pl.
Biorąc pod uwagę, że pracownicy ochrony zdrowia są grupą szczególnego ryzyka, a jednocześnie fundamentem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, liczę na zrozumienie problemu.

Marek Przybył
Przewodniczący Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu