Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji mam zaszczyt zaprosić Państwa na V Konferencję Naukową nt. NAUKI O ZDROWIU – KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU organizowaną przez Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Konferencja odbędzie się 16 listopada 2018r. o godz. 9.00 (Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku).

Zachęcam również do przesyłania artykułów do Monografii, których tematyka związana będzie z sesjami Konferencji lub do Kwartalnika Międzynarodowego „Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej” publikowanych za pośrednictwem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Wypełnioną „Kartę Uczestnika” wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty konferencyjnej prosimy dostarczyć do dnia 30 września 2018r.
– pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencjainz@pwszplock.pl
– pocztą zwykłą lub osobiście na adres Wydziału Nauk o Zdrowiu z dopiskiem „V Konferencja Naukowa nt. Nauki o Zdrowiu – 16 listopada 2018”

Zgłoszenia i pełne teksty artykułów prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail biura organizacyjnego konferencjainz@pwszplock.pl do dnia 30 września 2018r.

Z wyrazami szacunku,
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Mariola Głowacka
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku