W związku z zamieszczonymi poniżej Zarządzeniami Prezesa NFZ przypominamy pielęgniarkom i położnym pracującym w poz i specjalistycznej opiece zdrowotnej ,że mogą sprawdzić czy ich pracodawcy przesłali do Oddziału Wojewódzkiego NFZ do dnia 21.09.2018r. informacje o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych objętych planowanymi regulacjami płacowymi. Powyższe informacje można sprawdzić bezpośrednio u pracodawcy oraz w Oddziale NFZ.