Warszawa, 20 marca 2020 r.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Szanowny Panie Przewodniczący,

We współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej uruchomione zostało wsparcie dla pielęgniarek i położnych, ich rodzin i bliskich.

Informacja o potrzebnej pomocy trafi do Wojsk obrony Terytorialnej za pośrednictwem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Formularz do pobrania znajduje się pod linkiem: https://nipip.pl/prestiz-munduru-pomoc-dla-rodzin-personelu-medycznego/

Z poważaniem

Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych