Szanowni Państwo przedstawiamy tekst pisma skierowanego do Okręgowej Rady w sprawie wskazania kandydatów na konsultantów wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Ewentualne kandydatury wraz z curriculum vitae, opisem dorobku naukowego i zawodowego prosimy przesłać na adres: izba@oipip.kalisz.pl do dnia 28 lutego 2018r.