Szanowni Państwo, przedstawiam do wiadomości wystąpienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane do starostów powiatów oraz dyrektorów domów pomocy społecznej o wspieranie bezrobotnych pielęgniarek.