Domy Pomocy Społecznej

Przedstawiamy pismo otrzymane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na przekazanie Stanowiska nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz...

Projekt do zaopiniowania – przymus bezpośredni

Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do 24 sierpnia 2018r. na adres izba@oipip.kalisz.pl Projekt do zaopiniowania –...