Informujemy, że w roku 2023 ulega zmianie wysokość miesięcznej składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 52,24 zł.

W dniu 19.09.2023 r. w Kaliszu firma URGO organizuje AKADEMIE LECZENIA RAN.

Wydarzenie wykładowo-warsztatowe jest bezpłatne.

Skierowane do wszystkich zainteresowanych wykonujących zawody medyczne.

SZCZEGÓŁY

Przedstawiamy w załączeniu Komunikat Ministerstwa Zdrowia w którym wskazano, iż do czasu wydania pielęgniarce, położnej dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej- w przypadku pielęgniarek i położnych -będzie stosowna uchwała właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych/Prezydium ORPiP stwierdzająca prawo wykonywania zawodu.

Aktualności

Składki członkowskie OIPiP 2023

W roku 2023 wysokość składki członkowskiej wynosi: 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (w odniesieniu do pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia) 52,24 zł...

czytaj dalej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu zaprasza pielęgniarki i położne do udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznych i kursie kwalifikacyjnym realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22  w ramach którego zostaną zrealizowane do końca 2023 r. dla członków naszej Izby kursy specjalistyczne i kurs kwalifikacyjny,
zobacz szczegóły.

W imieniu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na prośbę Centrali NFZ przekazuję w załączeniu komunikat Krajowej Administracji Skarbowej.

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Więcej >>>