Informujemy, że w roku 2022 ulega zmianie wysokość miesięcznej składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 46,66 zł.

Przedstawiamy w załączeniu Komunikat Ministerstwa Zdrowia w którym wskazano, iż do czasu wydania pielęgniarce, położnej dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej- w przypadku pielęgniarek i położnych -będzie stosowna uchwała właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych/Prezydium ORPiP stwierdzająca prawo wykonywania zawodu.

Aktualności

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym spotkaniu podczas Kongresu Naukowo Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, które w 2022 roku obchodzi Jubileusz 20-lecia.

Szanowni Państwo,  z wielkim zaszczytem i przyjemnością zapraszamy do udziału w wyjątkowym spotkaniu podczas Kongresu Naukowo Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, które w 2022 roku obchodzi Jubileusz 20-lecia.  W tym roku spotkamy się w Sopocie w dniach...

czytaj dalej

zaproszenie na XI Ogólnopolską Konferencję Naukową dla pielęgniarek i położnych operacyjnych „365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego”

Szanowni Państwo, Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy ORPiP w Katowicach serdecznie zaprasza na XI Ogólnopolską Konferencję Naukową dla pielęgniarek i położnych operacyjnych. Temat konferencji: „365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego” Miejsce:Hotel...

czytaj dalej

Otwarty Apel do władz RP

Treść Apelu skierowanego do władz RP w sprawie sytuacji w sektorze opieki nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. Apel-przedstawicieli-sektora-opieki-dlugoterminowej-do-wladz-RP

czytaj dalej

W imieniu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na prośbę Centrali NFZ przekazuję w załączeniu komunikat Krajowej Administracji Skarbowej.

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Więcej >>>

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wprowadza ujednolicony Wniosek do opiniowania wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020r. poz. 320 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628 oraz z 2018 r. poz. 1681) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2305).

UWAGA – od 5 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy wzór Wniosku

Pobierz plik wniosku DOCX

Pobierz plik wniosku w PDF

Koronawirus – wsparcie informacyjno-konsultacyjne

Infolinia NFZ, pod numerem 800 190 590 możesz uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pracownik merytoryczny OIPiP w Kaliszu tel. 691 914 962, w godzinach 7.00-14.00.

Odpowiadając na potrzeby chwili PTP uruchomiło wsparcie informacyjno-konsultacyjne dla pielęgniarek i położnych.
Infolinia 512 723 999; 530 553 324, dostępna w godzinach 9.00-21.00.