Informujemy, że w roku 2024 ulega zmianie wysokość miesięcznej składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 58,26 zł. [Informacja o składce >>] [Komunikat – pismo Pani Prezes NRPiP >>]

Serdecznie zapraszamy koleżanki Pielęgniarki i Położne zrzeszone w Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce na konferencję:

XXX Iecie KPiPR w Polsce Samodzielność zawodowa Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych, która odbędzie się w 0Isztynie w Hotelu Park w dniach 6-7 września 2024 r , godz. 12.00

Koszty noclegu i wyżywienia z 6/7 -09-2024 r pokrywa Kolegium
Możliwość rezerwacji pobytu z 7/8-09-2024 r we własnym zakresie
Zgłoszenia proszę kierować do dnia 22-05-2024r

Beata PawIak teI.: 506 995 905

Wyniki ankiety dotyczącej działalności wydawniczej

PRZECHODZĘ DO WYNIKÓW ANKIETY

Aktualności

Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia jako priorytet pielęgniarskiej opieki długoterminowej w poprawie komfortu i jakości życia pacjentów

Zapraszamy do udziału w webinarze: Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia jako priorytet pielęgniarskiej opieki długoterminowej w poprawie komfortu i jakości życia pacjentów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych....

czytaj dalej

Odpowiedź MZ na stanowisko nr 5 NRPIP

Stanowisko nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie podjęcia pilnych prac legislacyjnych nad utrzymaniem samodzielności podmiotów sprawujących opiekę nad pacjentami w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie: pielęgniarka...

czytaj dalej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu zaprasza na Kurs specjalistyczny: Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu zaprasza na Kurs specjalistyczny: Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych. Termin rozpoczęcia kursu: 20 kwietnia 2024 r. sobota od godz. 9.00. Cena kursu: 400 zł. (dla pielęgniarek i...

czytaj dalej

Przedstawiamy w załączeniu Komunikat Ministerstwa Zdrowia w którym wskazano, iż do czasu wydania pielęgniarce, położnej dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej- w przypadku pielęgniarek i położnych -będzie stosowna uchwała właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych/Prezydium ORPiP stwierdzająca prawo wykonywania zawodu.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu zaprasza pielęgniarki i położne do udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznych i kursie kwalifikacyjnym realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22  w ramach którego zostaną zrealizowane do końca 2023 r. dla członków naszej Izby kursy specjalistyczne i kurs kwalifikacyjny,
zobacz szczegóły.

W imieniu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na prośbę Centrali NFZ przekazuję w załączeniu komunikat Krajowej Administracji Skarbowej.

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Więcej >>>