Informujemy, że w roku 2018 r. zmianie ulega wysokość składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 35,55 zł

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu wprowadza ujednolicony wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych – członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu – na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie (Dz. U. 2018 r., poz. 1681).

Uwaga: Wnioski przesłane wcześniej, na podstawie poprzedniego rozporządzenia nie będą opiniowane. W celu otrzymania opinii należy przesyłać Wniosek na obowiązującym druku  do pobrania

plik PDF lub plik DOC.

Aktualności

Zarządzenie Prezesa NFZ

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i... czytaj dalej

Zarządzenie Prezesa NFZ dot . POZ

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i... czytaj dalej

Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, z prośbą o przesłanie... czytaj dalej