Przedstawiamy projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z prośbą o zgłoszenie uwag w terminie do 7 stycznia 2019 roku, na adres: izba@oipip.kalisz.pl