Przedstawiamy projekt dokumentu rządowego pn.” Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce „(z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018).z prośbą o przesłanie ewentualnych uwag do dnia 29.07.2019r. na adres izba@oipip.kalisz.pl