Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej z prośbą o przesłanie ewentualnych uwag do dnia 25.06.2019 na adres izba@oipip.kalisz.pl