Przekazujemy do wiadomości projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniający zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Ewentualne uwagi do projektu proszę przekazać w terminie do 23 lutego 2017r. na adres Izba@oipip.kalisz.pl