Szanowni Państwo, przekazujemy do zapoznania i naniesienia ewentualnych uwag ,projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Ewentualne uwagi proszę przesłać emailowo na adres: izba@oipip.kalisz.pl do dnia 13.02.2019r.