Stanowisko Nr 44

Stanowisko Nr 44 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 października 2020r. w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, które...

Oferty pracy przy zwalczaniu epidemii

Wojewoda Wielkopolski informuje o potrzebie zatrudnienia dodatkowych pracowników medycznych, którzy byliby kierowani do pracy w szpitalu tymczasowym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich koordynowanym przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa...