Informujemy, że w roku 2018 r. zmianie ulega wysokość składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 35,55 zł

W związku z podpisanym Porozumieniem z dnia 09.07.2018r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i przygotowywaną nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych wstrzymuje wydawanie opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów wykonawczych.

Komunikaty w tej sprawie będą na bieżąco zamieszczane na stronie OIPiP z siedzibą w Kaliszu.

Aktualności

Domy Pomocy Społecznej

Przedstawiamy pismo otrzymane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na przekazanie Stanowiska nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz... czytaj dalej