Informujemy, że w roku 2020 r. zmianie ulega wysokość składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 40,26 zł

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 60/2019r. Okręgowej Rady z dnia 18 września 2019r. postanowiła zwołać XXXV Okręgowy Sprawozdawczo Wyborczy Zjazdu Pielęgniarek i Położnych na dzień 24 marca 2020r.

Obrady Zjazdu odbędą się w sali audiowizualnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny w Kaliszu .ul.Poznańska 79

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu wprowadza ujednolicony wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych – członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu – na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie (Dz. U. 2018 r., poz. 1681).

Uwaga: Wnioski przesłane wcześniej, na podstawie poprzedniego rozporządzenia nie będą opiniowane. W celu otrzymania opinii należy przesyłać Wniosek na obowiązującym druku  do pobrania

plik PDF lub plik DOCX.

Aktualności

Polskie Stowarzysze Pielęgniarek Pediatrycznych serdecznie zaprasza na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową ” Pielęgniarstwo Pediatryczne Nowe Wyzwania” w dniach 15-16.06.2020r w Ostródzie.

Szanowni Państwo W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych serdecznie zapraszam na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową ” Pielęgniarstwo Pediatryczne Nowe Wyzwania” w dniach 15-16.06.2020r w Ostródzie. Koszt konferencji : 490 zł dla... czytaj dalej

Przedstawiamy linki do filmu z Inauguracji w Ministerstwie Zdrowia Międzynarodowej Kampanii „Nursing Now” Polska i ogłoszenia przez WHO Roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej

Poniżej przedstawiamy linki do filmu z Inauguracji w Ministerstwie Zdrowia Międzynarodowej Kampanii „Nursing Now” Polska i ogłoszenia przez WHO Roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej wraz z krótką informacją (zamieszczona pod linkami) o... czytaj dalej

Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Szanowne Koleżanki i Koledzy, W dniu  15 lutego obchodzimy Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego. Z tej okazji życzę Wam spokojnej i pełnej koleżeńskiej życzliwości atmosfery podczas wykonywania tak trudnej i odpowiedzialnej pracy. Życzę, by nasze środowisko,... czytaj dalej