Informujemy, że w roku 2021 ulega zmianie wysokość miesięcznej składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 42,42 zł.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, informuje że od miesiąca
września planuje rozpocząć kursy:

KURSY SPECJALISTYCZNE:

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
  • Leczenie ran dla pielęgniarek
  • Leczenie ran dla położnych
  • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

  • Obsługa portu donaczyniowego

Gorąco zachęcamy do składania wniosków w systemie SMK i uczestnictwie w kursach. Konkurencyjne ceny.
Tel. 62 7570431, 609020258

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Więcej >>>

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wprowadza ujednolicony Wniosek do opiniowania wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020r. poz. 320 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628 oraz z 2018 r. poz. 1681) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2305).

UWAGA – od 5 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy wzór Wniosku

Pobierz plik wniosku DOCX

Pobierz plik wniosku w PDF

Koronawirus – wsparcie informacyjno-konsultacyjne

Infolinia NFZ, pod numerem 800 190 590 możesz uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pracownik merytoryczny OIPiP w Kaliszu tel. 691 914 962, w godzinach 7.00-14.00.

Odpowiadając na potrzeby chwili PTP uruchomiło wsparcie informacyjno-konsultacyjne dla pielęgniarek i położnych.
Infolinia 512 723 999; 530 553 324, dostępna w godzinach 9.00-21.00.

Aktualności