Informujemy, że w roku 2021 ulega zmianie wysokość miesięcznej składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 42,42 zł.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, informuje że od miesiąca
września planuje rozpocząć kursy:

KURSY SPECJALISTYCZNE:

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
  • Leczenie ran dla pielęgniarek
  • Leczenie ran dla położnych
  • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

  • Obsługa portu donaczyniowego

Gorąco zachęcamy do składania wniosków w systemie SMK i uczestnictwie w kursach. Konkurencyjne ceny.
Tel. 62 7570431, 609020258

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Więcej >>>

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wprowadza ujednolicony Wniosek do opiniowania wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020r. poz. 320 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628 oraz z 2018 r. poz. 1681) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2305).

UWAGA – od 5 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy wzór Wniosku

Pobierz plik wniosku DOCX

Pobierz plik wniosku w PDF

Komunikat dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 roku

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-prowadzenia-dokumentacji-medycznej

UWAGA POZ!

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Plik do pobrania

Koronawirus – wsparcie informacyjno-konsultacyjne

Infolinia NFZ, pod numerem 800 190 590 możesz uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pracownik merytoryczny OIPiP w Kaliszu tel. 691 914 962, w godzinach 7.00-14.00.

Odpowiadając na potrzeby chwili PTP uruchomiło wsparcie informacyjno-konsultacyjne dla pielęgniarek i położnych.
Infolinia 512 723 999; 530 553 324, dostępna w godzinach 9.00-21.00.

ANKIETA DOT. COVID-19
Drodzy Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

COVID-19 wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale również na różne aspekty naszego zarówno zawodowego, jak i społecznego życia. Poznanie i opisanie tego wpływu zajmie nam zapewne wiele lat. Ale już teraz prowadzane są badania, które mogą dostarczyć nam wiedzy na ten temat. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w badaniu, które realizuje SWPS przy współpracy z WUM.

Serdeczna prośba o poświęcenie paru minut (maksymalnie 5) i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Wystarczy wejść pod podany poniżej link.

https://psychodpt.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQ86BIIt4MwKQgR

Bardzo Państwu dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

Z poważaniem,
dr hab.n.med. Mariusz Gujski
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Aktualności