Informujemy, że w roku 2018 r. zmianie ulega wysokość składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 35,55 zł

W związku z podpisanym Porozumieniem z dnia 09.07.2018r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i przygotowywaną nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych wstrzymuje wydawanie opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów wykonawczych.

Komunikaty w tej sprawie będą na bieżąco zamieszczane na stronie OIPiP z siedzibą w Kaliszu.

Aktualności

Stanowisko NRPiP dotyczące przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz Stanowisko Zarządu Krajowego OZZPiP w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych – skierowane do Ministra Zdrowia

Stanowisko NRPiP dotyczące przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz Stanowisko Zarządu Krajowego OZZPiP w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych –... czytaj dalej

Komunikat na temat konferencji NRPiP

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję o organizowaniu przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych konferencji dostępnych pod adresami: KONFERENCJA NRPIP: “BEZPIECZNE WARUNKI PRACY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH” 10–11 WRZEŚNIA 2018 ROKU Konferencja NRPiP: “Bezpieczne... czytaj dalej